Portál ÚAP ORP Ústí nad Labem
Úvod Texty Mapy Kartogramy Výdej dat Informace Archiv
Zapomněli jste heslo?
   

Kartogramy


Kartogramy 2016Kartogramy

Horninové prostředí a geologie (A1)
Vodní režim (A2)
Hygiena životního prostředí (A3a)
Ochrana přírody a krajiny (A4)
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa (A5)
Veřejná dopravní infrastruktura (A6a)
Veřejná technická infrastruktura (A6b)
Sociodemografické podmínky (A7)
Bydlení (A8)
Hospodářské podmínky (A10)
Koeficient ekologické stability (A11)
Imisní limity (A12)
Dojížďka za prací (A13)
Migrace obyvatel (A14)
2018©Georeal spol. s r.o.