Portál ÚAP ORP Ústí nad Labem
Úvod Texty Mapy Kartogramy Výdej dat Informace Archiv
Zapomněli jste heslo?
   

Informace


 • Základní údaje o správním obvodu ORP Ústí nad Labem (řešené území):
  • Počet katastrálních území: 110 (z toho již 95% je vedeno jako digitální katastrální mapa, stav k 31.12.2016)
  • Počet obcí: 23, z toho 4 města
  • Celková rozloha: 404,44 km2
 • Účel ÚAP: Pro územně plánovací činnost, příp. vedení digitální technické mapy (§ 27 stavebního zákona v platném znění)
 • Určeno pro: Grafická část je určena především pro pořizovatele a zpracovatele územně plánovacích dokumentací a územních studií, stavební úřady a poskytovatele údajů o území
 • Poskytovatelé údajů o území: Seznam poskytovatelů ZDE
 • Pro poskytovatele údajů o území: Seznam sledovaných jevů ZDE
 • Pro poskytovatele údajů o území: Pasport k údajům o území ZDE
 • Datový model: DM UAP verze 3.4 stažený v lednu 2016 z geoportálu Krajského úřadu Ústeckého kraje
 • Výstupní formát: SHP; Vektorová data jsou primárně exportována ve formátu SHP způsobem filesystem podle použitého datového modelu.
 • Pořizovatel ÚAP vydává průběžnou aktualizaci ÚAP na základě písemné žádosti obce
 • Formulář žádosti ke stažení ZDE
 • Podkladová mapa: Od 15.10.2014 ČÚZK uvolnil vektorovou katastrální mapu. Výstupní formát je v DGN. Více informací ZDE
 • Historie pořízení:
Rok Název Technická pomoc Finanční náklady vč. DPH Dotace
2008 pořízení ÚAP Institut regionálních informací, s.r.o. 1 842 239 Kč ANO
2010 1. úplná aktualizace Proces - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 195 600 Kč NE
2012 2. úplná aktualizace NE 0 Kč NE
2014 3. úplná aktualizace NE 0 Kč NE
2016 4. úplná aktualizace Institut regionálních informací, s.r.o. 199 600 Kč NE
 • Archiv: Oddělení Geografického Informačního Systému (dále jen Oddělení GIS) nad rámec stavebního zákona připravil novou záložku Archiv, kde uživatelé mají možnost náhlednout do předchozích dokumentací Rozboru udržitelného rozvoje území
2018©Georeal spol. s r.o.