Portál ÚAP ORP Ústí nad Labem
Úvod Texty Mapy Kartogramy Výdej dat Informace Archiv
Zapomněli jste heslo?
   

Archiv


  3. úplná aktualizace ÚAP - rok 2014
  • Rozbor udržitelného rozvoje území ZDE
  • Kartogram A1 - Horninové prostředí a geologie - ZDE
  • Kartogram A2 - Vodní režim - ZDE
  • Kartogram A3a - Hygiena životního prostředí - ZDE
  • Kartogram A4 - Ochrana přírody a krajiny - ZDE
  • Kartogram A5 - Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa - ZDE
  • Kartogram A6a - Veřejná dopravní infrastruktura - ZDE
  • Kartogram A6b - Veřejná technická infrastruktura - ZDE
  • Kartogram A7 - Sociodemografické podmínky - ZDE
  • Kartogram A8 - Bydlení - ZDE
  • Kartogram A10 - Hospodářské podmínky - ZDE
  • Kartogram A11 - Koeficient ekologické stability - ZDE
  • Kartogram A12 - Imisní limity - ZDE
  • Kartogram A13 - Dojížďka za prací - ZDE
  • Kartogram A14 - Migrace obyvatel - ZDE

  2. úplná aktualizace ÚAP - rok 2012
  • Rozbor udržitelného rozvoje území ZDE
  • Kartogram a1 - Horninové prostředí a geologie - ZDE
  • Kartogram a2 - Vodní režim - ZDE
  • Kartogram a3a - Hygiena životního prostředí - ZDE
  • Kartogram a3b - Překročení iminsích limitů - ZDE
  • Kartogram a4a - Ochrana přírody a krajiny - ZDE
  • Kartogram a4b - Koeficent ekologické stability - ZDE
  • Kartogram a5a - Zemědělský půdní fond - ZDE
  • Kartogram a5b - Podíl zemědělské půdy - ZDE
  • Kartogram a6a - Dopravní infrastruktura - ZDE
  • Kartogram a6b - Technická infrastruktura - ZDE
  • Kartogram a6c - Vybavení infrasktrukturou - ZDE
  • Kartogram a7a - Sociodemografické podmínky - ZDE
  • Kartogram a7b - Demografie - ZDE
  • Kartogram a8 - Počet dokončených bytů - ZDE
  • Kartogram c1 - Vyváženost územních podmínek - ZDE


  1. úplná aktualizace ÚAP - rok 2010
  • Rozbor udržitelného rozvoje území ZDE
  • Karty obcí ZDE

  Pořízení ÚAP - rok 2008
  • Rozbor udržitelného rozvoje území ZDE
  • Kartogram a1 - Horninové prostředí a geologie - ZDE
  • Kartogram a2 - Vodní režim - ZDE
  • Kartogram a3 - Hygiena životního prostředí - ZDE
  • Kartogram a4 - Ochrana přírody, krajiny a památek- ZDE
  • Kartogram a5 - Zemědělský půdní fond a lesy - ZDE
  • Kartogram a6a - Dopravní infrastruktura - ZDE
  • Kartogram a6b - Technická infrastruktura - ZDE
  • Kartogram a7 - Sociodemografické podmínky - ZDE
  • Kartogram a8 - Bydlení - ZDE
  • Kartogram a9 - Rekreace a cestovní ruch - ZDE
  • Kartogram b1 - Příznivé životní prostředí - ZDE
  • Kartogram b2 - Hospodářský rozvoj - ZDE
  • Kartogram b3 - Soudružnost společenství obyvatel území - ZDE
  • Kartogram c1 - Vyváženost územních podmínek - ZDE
  • Karta obce Dolní Zálezly ZDE
  • Karta obce Habrovany ZDE
  • Karta obce Homole u Panny ZDE
  • Karta obce Chabařovice ZDE
  • Karta obce Chlumec ZDE
  • Karta obce Chuderov ZDE
  • Karta obce Libouchec ZDE
  • Karta obce Malé Březno ZDE
  • Karta obce Malečov ZDE
  • Karta obce Petrovice ZDE
  • Karta obce Povrly ZDE
  • Karta obce Přestanov ZDE
  • Karta obce Řehlovice ZDE
  • Karta obce Ryjice ZDE
  • Karta obce Stebno ZDE
  • Karta obce Tašov ZDE
  • Karta obce Telnice ZDE
  • Karta obce Tisá ZDE
  • Karta obce Trmice ZDE
  • Karta obce Ústí nad Labem ZDE
  • Karta obce Velké Březno ZDE
  • Karta obce Velké Chvojno ZDE
  • Karta obce Zubrnice ZDE

2018©Georeal spol. s r.o.