KONTAKTY

Obsah mapové aplikace

Oddělení GIS

gis@mag-ul.cz

Provoz mapové aplikace

Oddělení GIS

gis@mag-ul.cz

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

OVLÁDÁNÍ APLIKACE

Podívejte se na krátké video, které ukazuje možnosti ovládání této aplikace:


POUŽITÁ DATA

Ústecká NEJ, Vilová architektura, Zlatá čtyřka, Umělecká stezka
(tzv. Trasy netušených krás)

Digitalizované tištěné materiály oddělení cestovního ruchu Magistrátu města Ústí nad Labem; digitalizaci provedlo oddělení GIS Magistrátu města Ústí nad Labem v roce 2017; fotodokumentaci pořídilo oddělení GIS v roce 2017

Muzea a sbírkové expozice na Ústecku

Digitalizované tištěné materiály oddělení cestovního ruchu Magistrátu města Ústí nad Labem; digitalizaci provedlo oddělení GIS Magistrátu města Ústí nad Labem v roce 2018; fotodokumentaci pořídilo oddělení GIS v roce 2017 a 2018

Vyhlídková místa

Data územně analytických podkladů ORP Ústí nad Labem; data pořídilo vlastním průzkumem území oddělení GIS v roce 2017; fotodokumentaci pořídilo oddělení GIS v roce 2017

Naučné stezky

Data pořídilo vlastním průzkumem území oddělení GIS v roce 2017; fotodokumentaci pořídilo oddělení GIS v roce 2017

Podkladová mapa

Všeobecná mapa, Turistická mapa, Černobílá mapa:

Podkladová data (ZABAGED®): Podkladová data (ZABAGED®) ČÚZK (dále data) smí být používána pouze pro navigační a přehledové účely mapového portálu. Veškerá práva vyhrazena. K případnému jinému využití dat je nutný souhlas ČÚZK. Kontakt: podpora.zums@cuzk.cz.


Letecká zimní

Ortofotomapa pořízená v roce 2018 (v období vegetačního klidu); rozlišení 12,5 cm/px; zpracoval TopGis, s.r.o.; ve vlastnictví města


Letecká letní

Ortofotomapa pořízená v roce 2016 (ve vegetačním období); rozlišení 12,5 cm/px; zpracoval TopGIS, s.r.o.; ve vlastnictví města