KONTAKTY

Obsah mapové aplikace

Oddělení GIS

gis@mag-ul.cz

Provoz mapové aplikace

Oddělení GIS

gis@mag-ul.cz

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

POUŽITÁ DATA

Dětská hřiště

Dětská hřiště v Ústí nad Labem; pořízeno oddělením GIS v rámci aktualizace ÚAP; srpen 2017 - březen 2018. DATA MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER.

Podkladová mapa

Všeobecná mapa, Turistická mapa, Černobílá mapa:

Podkladová data (ZABAGED®): Podkladová data (ZABAGED®) ČÚZK (dále data) smí být používána pouze pro navigační a přehledové účely mapového portálu. Veškerá práva vyhrazena. K případnému jinému využití dat je nutný souhlas ČÚZK. Kontakt: podpora.zums@cuzk.cz.


Letecká zimní

Ortofotomapa pořízená v roce 2018 (v období vegetačního klidu); rozlišení 12,5 cm/px; zpracoval TopGis, s.r.o.; ve vlastnictví města


Letecká letní

Ortofotomapa pořízená v roce 2016 (ve vegetačním období); rozlišení 12,5 cm/px; zpracoval TopGIS, s.r.o.; ve vlastnictví města