NÁZEV ROK VYDANÍ DRUH POPIS ROZSAH POSKYTOVATEL/ZPRACOVATEL AUTORSKÁ PRÁVA ZPRACOVANI/PUBLIKACE ROK ZPRACOVANÍ LEGENDA * ZOBRAZENÍ POZNÁMKA
VRSTVY                      
▼ Záplavová území                      
► Záplavy 2002 - foto 2002 Fotografie Fotodokumentace - obrazová příloha ke zprávě o stavu vodního hospodářství ČR Město ÚnL Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR   Oddělení GIS geograficky lokalizovalo fotografie 2015 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Záplavy 2013 2013 Vektorová vrstva Příjem a výdej pomoci  Město ÚnL Odbor životního prostředí MmÚ - Ing. Jana Havelková   Oddělení GIS provedlo vektorizaci 2013 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Záplavy 2013 2013 Vektorová vrstva Shromaždiště Město ÚnL Odbor životního prostředí MmÚ - Ing. Jana Havelková   Oddělení GIS provedlo vektorizaci 2013 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Záplavy 2013 2013 Vektorová vrstva Evakuační středisko Město ÚnL Odbor životního prostředí MmÚ - Ing. Jana Havelková   Oddělení GIS provedlo vektorizaci 2013 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Záplavy 2013 2013 Vektorová vrstva Evakuace Město ÚnL Odbor životního prostředí MmÚ - Ing. Jana Havelková   Oddělení GIS provedlo vektorizaci 2013 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Záplavy 2013 2013 Vektorová vrstva Uzavírky komunikací Město ÚnL Odbor životního prostředí MmÚ - Ing. Jana Havelková   Oddělení GIS provedlo vektorizaci 2013 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Záplavy 2002 2002 Vektorová vrstva   ORP oddělení GIS     2002 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Osy vodních toků 2016 Vektorová vrstva   ORP Odbor životního prostředí MmÚ     V rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Záplavová území 2014 Vektorová vrstva Q5, Q10, Q20, Q50, Q100 ORP Odbor životního prostředí KÚÚK, Odbor životního prostředí MmÚ     Průběžně Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Aktivní zóna záplavového území 2014 Vektorová vrstva   ORP Odbor životního prostředí KÚÚK, Odbor životního prostředí MmÚ     Průběžně Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Území zvláštní povodně pod vodním dílem 2016 Vektorová vrstva   ORP Odbor životního prostředí KÚÚK     V rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Zóna havarijního plánování 2016 Vektorová vrstva   Město ÚnL Odbor životního prostředí KÚÚK     V rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
▼ Správní hranice                      
► Správní obvod ORP Ústí nad Labem 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Hranice obce 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Městské obvody - MmÚ - Statut 2012 Vektorová vrstva Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 Město ÚnL Statutární město Ústí nad Labem   Oddělení GIS provedlo vektorizaci dokumentace 2012 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Hranice katastrálních území 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
▼ Adresy                      
► Adresy 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
► Ulice 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
► Google Street View 2014 Vektorová vrstva   ORP Ing. Petr Kohoutek (město ÚL)   Oddělení GIS aplikovalo GoogleStreetView v roce 2015 do celého ORP 2014 Ve vrstvě do M 1 : 500  
► Volební okrsek 2018 Vektorová vrstva     ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
► Parcely 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
▼ Katastr                      
► Popisky 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Popisek do M 1 : 500  
► Budovy 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
► Doplňky mapy 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
PODKLADOVÉ MAPY                      
Letecká ORP 2018 2018 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP TopGis, s.r.o. Ortofoto 2018 © TopGis, s.r.o., ve vlastnictví Města   2018 Nemá do M 1 : 500  
Letecká ORP 2017 2017 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP GEOREAL, spol. s.r.o. Ortofoto 2017 © GEOREAL, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2017 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2016 2016 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP TopGis, s.r.o. Ortofoto 2016 © TopGis, s.r.o., ve vlastnictví Města   2016 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2015 2015 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 25 cm/px ORP ČÚZK Ortofoto 2013 © ČÚZK, licenční ujednání    2016 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2014 2014 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP GEOREAL, s.r.o. Ortofoto 2014 © GEOREAL, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2014 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2013 2013 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 25 cm/px ORP ČÚZK Ortofoto 2013 © ČÚZK, licenční ujednání    2014 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ÚnL 2010 2010 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px Město ÚnL GEOREAL, s.r.o. Ortofoto 2010 © GEOREAL, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2010 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2010 2010 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 20 cm/px ORP GEODIS, s.r.o. Ortofoto 2010 © GEODIS, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2010 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká únL 1996 1996 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 25 cm/px Město ÚnL ARCGUS GEO Ortofoto 1996 © ARCGUS GEO, ve vlastnictví Města Oddělení GIS provedlo rektifikaci 2014 Nemá do M 1 : 1000  
● Letecká ORP 1953-1954 1953 - 1954 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 50 cm/ px ORP CENIA Historická ortofotomapa © CENIA 2010 a © GEODIS BRNO, spol. s r.o.   2013 Nemá do M 1 : 500  
● Císařské otisky 1842 1842 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK Císařské otisky 1842 © ČÚZK, licenční ujednání  Oddělení GIS provedlo digitalizaci a rektifikaci 2014 Nástroj Dokumenty > PDF do M 1 : 2 000  
● Všeobecná 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání    2017 Nástroj Dokumenty > PDF do M 1 : 500  
● Černobílá mapa 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání  Oddělení GIS provedlo generalizaci 2017 Nástroj Dokumenty > PDF do M 1 : 500  
● Turistická 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání    2017 Nástroj Dokumenty > PDF do M 1 : 500  
                 
* VYSVĚTLIVKY K LEGENDĚ    
Ve vrstvě Legendu lze v aplikaci zobrazit přímo v Seznamu vrstev rozklikáním na úroveň symbologie
Nástroj Legenda Legendu lze v aplikaci zobrazit v nástroji Legenda
Popisek Vrstva popisků - informaci nese samotný popisek 
Nástroj Dokumenty > PDF Legendu je dostupná v nástroji Dokumenty v příslušné sekci jako PDF soubor (především rastrová a podkladová data)