NÁZEV ROK VYDANÍ DRUH POPIS ROZSAH POSKYTOVATEL/ZPRACOVATEL AUTORSKÁ PRÁVA ZPRACOVANI/PUBLIKACE ROK ZPRACOVANÍ LEGENDA * ZOBRAZENÍ POZNÁMKA
VRSTVY                      
► Doplňky a popisky 2011 Vektorová vrstva Doplňky a popisky z Územního plánu Ústí nad Labem Město ÚL Statutární město Ústí nad Labem   Odbor rozvoje města MmÚ 2011 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
Adresy                      
► Adresy 2018 Vektorová vrstva Vrstva adresních bodů  ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Ulice 2018 Vektorová vrstva Liniová vrstva ulic  ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Google Street View 2014 Vektorová vrstva Vrstva objektů zobrazitelných v GoogleStreetView ORP Ing. Petr Kohoutek (město ÚL)   Úsek GIS aplikoval GoogleStreetView v roce 2015 do celého ORP 2014 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500 V této aplikaci vrstva nemá praktické využití. Využívá se v jiných aplikacích města. Je součástí mapové služby.
► Volební okrsek 2018 Vektorová vrstva Vrstva volebních okrsků ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
Správní hranice                      
► Správní obvod ORP Ústí nad Labem 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Hranice obce 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Městské obvody - MmÚ - Statut 2012 Vektorová vrstva Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 Město ÚL Statutární město Ústí nad Labem   Úsek GIS provedl vektorizaci dokumentace 2012 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Městské části - RÚIAN 2018 Vektorová vrstva   Město ÚL ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Hranice katastrálních území 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Základní sídelní jednotka 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
Katastrální mapa                      
► Hranice katastrálních území 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500 Cachovaná vrstva
► Popisky 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Popisek do M 1 : 500 Cachovaná vrstva
► Budovy 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500 Cachovaná vrstva
► Parcely 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500 Cachovaná vrstva
► Doplňky mapy 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500 Cachovaná vrstva
► Základní členění území 2011 Vektorová vrstva Územní plán města Ústí nad Labem Město ÚL Statutární město Ústí nad Labem   Odbor rozvoje města MmÚ 2011 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Ostatní výkresy 2011 Vektorová vrstva Územní plán města Ústí nad Labem Město ÚL Statutární město Ústí nad Labem   Odbor rozvoje města MmÚ 2011 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Veřejně prospěšné stavby 2011 Vektorová vrstva Územní plán města Ústí nad Labem Město ÚL Statutární město Ústí nad Labem   Odbor rozvoje města MmÚ 2011 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Vodní hospodářství 2011 Vektorová vrstva Územní plán města Ústí nad Labem Město ÚL Statutární město Ústí nad Labem   Odbor rozvoje města MmÚ 2011 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Energetika a spoje 2011 Vektorová vrstva Územní plán města Ústí nad Labem Město ÚL Statutární město Ústí nad Labem   Odbor rozvoje města MmÚ 2011 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500 Cachovaná vrstva
► Hlavní výkres 2011 Vektorová vrstva Územní plán města Ústí nad Labem Město ÚL Statutární město Ústí nad Labem   Odbor rozvoje města MmÚ 2011 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Koordinační výkres 2011 Vektorová vrstva Územní plán města Ústí nad Labem Město ÚL Statutární město Ústí nad Labem   Odbor rozvoje města MmÚ 2011 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500 Cachovaná vrstva
► Územní studie Různé Vrstva rastrů Vydané územní studie Město ÚL Statutární město Ústí nad Labem   Odbor rozvoje města MmÚ od roku 2012 Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500  
PODKLADOVÉ MAPY                      
Letecká ORP 2018 2018 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP TopGis, s.r.o. Ortofoto 2018 © TopGis, s.r.o., ve vlastnictví Města   2018 Nemá do M 1:500  
Letecká ORP 2017 2017 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP GEOREAL, spol. s.r.o. Ortofoto 2017 © GEOREAL, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2017 Nemá do M 1:500  
● Letecká ORP 2016 2016 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP TopGis, s.r.o. Ortofoto 2016 © TopGis, s.r.o., ve vlastnictví Města   2016 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2015 2015 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 25 cm/px ORP ČÚZK Ortofoto 2013 © ČÚZK, licenční ujednání    2016 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2014 2014 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP GEOREAL, spol. s.r.o. Ortofoto 2014 © GEOREAL, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2014 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2013 2013 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 25 cm/px ORP ČÚZK Ortofoto 2013 © ČÚZK, licenční ujednání    2014 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ÚnL 2010 2010 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px Město ÚL GEOREAL, spol. s.r.o. Ortofoto 2010 © GEOREAL, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2010 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2010 2010 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP GEODIS, spol. s.r.o. Ortofoto 2010 © GEODIS, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2010 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2006 2006 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 20 cm/px ORP GEODIS, spol. s.r.o. Ortofoto 2010 © GEODIS, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2007 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ÚnL 1996 1996 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 25 cm/px Město ÚL ARCGUS GEO  Ortofoto 1996 © ARCGUS GEO, ve vlastnictví Města Úsek GIS provedl rektifikaci 2014 Nemá do M 1 : 1 000  
● Letecká ORP 1953-1954 1953-1954 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 50 cm/ px ORP CENIA Historická ortofotomapa © CENIA 2010 a © GEODIS BRNO, spol. s r.o.   2013 Nemá do M 1 : 500 Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2009
● Územní plán: Hlavní výkres 2011 Vektorová vrstva Územní plán města Ústí nad Labem Město ÚL Statutární město Ústí nad Labem   Odbor rozvoje města MmÚ 2011 Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500 Stejná data jako v sekci Vrstvy využitá jako podkladová mapa
● Koordinační výkres 2011 Vektorová vrstva Územní plán města Ústí nad Labem Město ÚL Statutární město Ústí nad Labem   Odbor rozvoje města MmÚ 2011 Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 1000 Stejná data jako v sekci Vrstvy využitá jako podkladová mapa
● Územní plán 1996 - návrh 1996 Rastrová vrstva Hlavní výkres - návrh Město ÚL Statutární město Ústí nad Labem   Úsek GIS provedl rektifikaci 2008 Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500  
● Územní plán 1974 1974 Rastrová vrstva Základní urbanistický výkres Město ÚL Statutární město Ústí nad Labem   Úsek GIS provedl rektifikaci 2014 Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 5 000  
● Císařské otisky 1842 1842 Rastrová vrstva Císařské otisky Stabilního Katastru ORP ČÚZK Císařské otisky 1842 © ČÚZK, licenční ujednání  Úsek GIS provedl rektifikaci 2014 Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 2 000  
● Všeobecná mapa 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání    2017 Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500  
● Černobílá mapa 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání  Úsek GIS provedl generalizaci 2017 Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500  
● Turistická mapa 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání    2017 Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500