NÁZEV ROK VYDANÍ DRUH POPIS ROZSAH POSKYTOVATEL/ZPRACOVATEL AUTORSKÁ PRÁVA ZPRACOVANI/PUBLIKACE ROK ZPRACOVANÍ LEGENDA * ZOBRAZENÍ POZNÁMKA
VRSTVY                      
▼ Adresy                      
► Adresy 2018 Vektorová vrstva Vrstva adresních bodů  ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Ulice 2018 Vektorová vrstva Liniová vrstva ulic  ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Google Street View 2014 Vektorová vrstva Vrstva objektů zobrazitelných v GoogleStreetView ORP Ing. Petr Kohoutek (město ÚL)   Úsek GIS aplikoval GoogleStreetView v roce 2015 do celého ORP 2014 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500 V této aplikaci vrstva nemá praktické využití. Využívá se v jiných aplikacích města. Je součástí mapové služby.
► Volební okrsek 2018 Vektorová vrstva Vrstva volebních okrsků ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
▼ Správní hranice                      
► Správní obvod ORP Ústí nad Labem 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Hranice obce 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Městské obvody - MmÚ - Statut 2012 Vektorová vrstva Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 Město ÚL Statutární město Ústí nad Labem   Úsek GIS provedl vektorizaci dokumentace 2012 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Městské části - RÚIAN 2018 Vektorová vrstva   Město ÚL ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Hranice katastrálních území 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Základní sídelní jednotka 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
▼ Katastrální mapa                      
► Hranice katastrálních území 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500 Cachovaná vrstva
► Popisky 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Popisek do M 1 : 500 Cachovaná vrstva
► Budovy 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500 Cachovaná vrstva
► Parcely 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500 Cachovaná vrstva
► Doplňky mapy 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500 Cachovaná vrstva
► Změny územních plánů Různé Vektorová vrstva Změny územních plánů obcí v ORP Ústí nad Labem ORP Obce   Úsek GIS provedl vektorizaci od roku 2012 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500 Vrstva nenahrazuje tištěné mapy
► Změny územních plánů - výkresy Různé Vrstva rastrů Změny územních plánů obcí v ORP Ústí nad Labem ORP Obce   Úsek GIS provedl rektifikaci dokumentace od roku 2010 Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500  
► Regulační plány Různé Vrstva rastrů Regulační plány obcí v ORP Ústí nad Labem ORP Obce   Oddělení GIS provádí georeferenci dokumentace od roku 2018 Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500  
► Územní plány Různé Vektorová vrstva Územní plány obcí v ORP Ústí nad Labem ORP Obce   Úsek GIS  provedl vektorizaci / zapracování dat 2009 - 2010 / různé Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500 Cachovaná vrstva
► Územní plány - Hlavní výkresy Různé Vrstva rastrů Hlavní výkresy územních plánů obcí v ORP Ú stí nad Labem ORP Obce   Úsek GIS provedl rektifikaci dokumentace / Oddělení GIS provádí georeferenci dokumentace 2008 - 2009 / různé Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500 Cachovaná vrstva
► Územní plány - Širší vztahy Různé Vrstva rastrů Širší vztahy územních plánů obcí v ORP Ústí nad Labem ORP Obce   Úsek GIS provedl rektifikaci dokumentace / Oddělení GIS provádí georeferenci dokumentace 2010 / různé Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500 Cachovaná vrstva
► Územní plány - Technická infrastruktura Různé Vrstva rastrů Výkresy technické infrastruktury obcí v ORP Ústí nad Labem ORP Obce   Úsek GIS provedl rektifikaci dokumentace / Oddělení GIS provádí georeferenci dokumentace 2011 / různé Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500  
► Územní plány - Koncepce veřejné infrastruktury Různé Vrstva rastrů Výkresy koncepce technické infrastruktury obcí v ORP Ústí nad Labem ORP Obce   Úsek GIS provedl rektifikaci dokumentace / Oddělení GIS provádí georeferenci dokumentace 2011 / různé Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500 Cachovaná vrstva
► Územní plány - Základní členění území Různé Vrstva rastrů Výkresy základního členění území obcí v ORP Ústí nad Labem ORP Obce   Úsek GIS provedl rektifikaci dokumentace / Oddělení GIS provádí georeferenci dokumentace 2011 / různé Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500 Cachovaná vrstva
► Územní plány - Veřejně prospěšné stavby Různé Vrstva rastrů Výkresy veřejně prospěšných staveb obcí v ORP Ústí nad Labem ORP Obce   Úsek GIS provedl rektifikaci dokumentace / Oddělení GIS provádí georeferenci dokumentace 2011 / různé  Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500 Cachovaná vrstva
► Územní plány - Pořadí změn v území Různé Vrstva rastrů Výkresy pořadí změn v území obcí v ORP Ústí nad Labem ORP Obce   Úsek GIS provedl rektifikaci dokumentace / Oddělení GIS provádí georeferenci dokumentace 2011 / různé Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500 Cachovaná vrstva
► Územní plány - Organizace území Různé Vrstva rastrů Výkresy organizace území obcí v ORP Ústí nad Labem ORP Obce   Úsek GIS provedl rektifikaci dokumentace / Oddělení GIS provádí georeferenci dokumentace různé Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500  
► Územní plány - Doprava Různé Vrstva rastrů Výkresy dopravní infrastruktury obcí v ORP Ústí nad Labem ORP Obce   Úsek GIS provedl rektifikaci dokumentace / Oddělení GIS provádí georeferenci dokumentace různé Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500  
► Územní plány - Regulace Různé Vrstva rastrů Výkresy regulace obcí v ORP Ústí nad Labem ORP Obce   Úsek GIS provedl rektifikaci dokumentace / Oddělení GIS provádí georeferenci dokumentace různé Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500  
► Územní studie Různé Vrstva rastrů Územní studie provedené na územní ORP Ústí nad Labem ORP Odbor rozvoje města MmÚ    Úsek GIS provedl rektifikaci dokumentace / Oddělení GIS provádí georeferenci dokumentace různé Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500  
PODKLADOVÉ MAPY                      
Letecká ORP 2018 2018 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP TopGis, s.r.o. Ortofoto 2018 © TopGis, s.r.o., ve vlastnictví Města   2018 Nemá do M 1 : 500  
Letecká ORP 2017 2017 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP GEOREAL, spol. s.r.o. Ortofoto 2017 © GEOREAL, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2017 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2016 2016 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP TopGis, s.r.o. Ortofoto 2016 © TopGis, s.r.o., ve vlastnictví Města   2016 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2015 2015 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 25 cm/px ORP ČÚZK Ortofoto 2013 © ČÚZK, licenční ujednání    2016 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2014 2014 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP GEOREAL, spol. s.r.o. Ortofoto 2014 © GEOREAL, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2014 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2013 2013 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 25 cm/px ORP ČÚZK Ortofoto 2013 © ČÚZK, licenční ujednání    2014 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2010 2010 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP GEODIS, spol. s.r.o. Ortofoto 2010 © GEODIS, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2010 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2006 2006 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 20 cm/px ORP GEODIS, spol. s.r.o. Ortofoto 2010 © GEODIS, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2007 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 1953-1954 1953-1954 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 50 cm/ px ORP CENIA Historická ortofotomapa © CENIA 2010 a © GEODIS BRNO, spol. s r.o.   2013 Nemá do M 1 : 500 Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2009
● Císařské otisky 1842 1842 Rastrová vrstva Císařské otisky Stabilního Katastru ORP ČÚZK Císařské otisky 1842 © ČÚZK, licenční ujednání  Úsek GIS provedl rektifikaci 2014 Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 2 000  
● Všeobecná mapa 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání    2017 Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500  
● Černobílá mapa 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání  Úsek GIS provedl generalizaci 2017 Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500  
● Turistická mapa 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání    2017 Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500  
● Územní plány - Hlavní výkresy (jako podkladová mapa) Různé Rastrová vrstva Totožný obsah jako příslušná vrstva využitelný jako podkladová mapa ORP Obce   Úsek GIS provedl rektifikaci dokumentace 2008 - 2009 Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500  
● Územní plány - Širší vztahy (jako podkladová mapa) Různé Rastrová vrstva Totožný obsah jako příslušná vrstva využitelný jako podkladová mapa ORP Obce   Úsek GIS provedl rektifikaci dokumentace 2010 Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500  
● Okresní generel ÚSES 2000 Rastrová vrstva Územní systém ekologické stability ORP Odbor životního prostředí MmÚ   Úsek GIS provedl rektifikaci a vektorizaci dokumentace 2008 Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500  
* VYSVĚTLIVKY K LEGENDĚ
Ve vrstvě Legendu lze v aplikaci zobrazit přímo v Seznamu vrstev rozklikáním na úroveň symbologie
Nástroj Legenda Legendu lze v aplikaci zobrazit v nástroji Legenda
Popisek Vrstva popisků - informaci nese samotný popisek 
Nástroj Metadata > PDF Legendu je dostupná v nástroji Metadata v příslušné sekci jako PDF nebo JPG soubor (především rastrová a podkladová data)