NÁZEV ROK VYDANÍ DRUH POPIS ROZSAH POSKYTOVATEL/ZPRACOVATEL AUTORSKÁ PRÁVA ZPRACOVANI/PUBLIKACE ROK ZPRACOVANÍ LEGENDA * ZOBRAZENÍ POZNÁMKA
VRSTVY                      
Adresy                      
► Adresy 2018 Vektorová vrstva Vrstva adresních bodů  ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Ulice 2018 Vektorová vrstva Liniová vrstva ulic  ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Nástroj Legenda do M 1 : 500  
Správní hranice                      
► Správní obvod ORP Ústí nad Labem 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK     2018 Nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Hranice obce 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK     2018 Nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Městské obvody - MmÚ - Statut 2012 Vektorová vrstva Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 Město ÚL Statutární město Ústí nad Labem   Úsek GIS provedl vektorizaci dokumentace 2012 Nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Městské části - RÚIAN 2018 Vektorová vrstva   Město ÚL ČÚZK - RÚIAN     2018 Nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Hranice katastrálních území 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Základní sídelní jednotka 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Nástroj Legenda do M 1 : 500  
Katastrální mapa                      
► Hranice katastrálních území 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Nástroj Legenda do M 1 : 500 Cachovaná vrstva
► Popisky 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Popisek do M 1 : 500 Cachovaná vrstva
► Budovy 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Nástroj Legenda do M 1 : 500 Cachovaná vrstva
► Parcely 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Nástroj Legenda do M 1 : 500 Cachovaná vrstva
► Doplňky mapy 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Nástroj Legenda do M 1 : 500 Cachovaná vrstva
▼ Technická infrastruktura                      
► Zásobování elektrickou energií 2016 Vektorová vrstva Sítě zásobování elektrickou energií ORP Dohledatelný v rámci identifikace objektu v ma Dle zákona č 183/2006 Sb. (Stavební zákon) OGIS zpracovává v rámci průběžné aktualizace UAP 2016 Nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Zásobování teplem 2016 Vektorová vrstva Sítě zásobování teplem ORP Dohledatelný v rámci identifikace objektu v ma Dle zákona č 183/2006 Sb. (Stavební zákon) OGIS zpracovává v rámci průběžné aktualizace UAP 2016 Nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Zásobování plynem 2016 Vektorová vrstva Sítě zásobování plynem ORP Dohledatelný v rámci identifikace objektu v ma Dle zákona č 183/2006 Sb. (Stavební zákon) OGIS zpracovává v rámci průběžné aktualizace UAP 2016 Nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Zásobování vodou 2016 Vektorová vrstva Sítě zásobování vodou ORP Dohledatelný v rámci identifikace objektu v ma Dle zákona č 183/2006 Sb. (Stavební zákon) OGIS zpracovává v rámci průběžné aktualizace UAP 2016 Nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Odvádění a čištění odpadních vod 2016 Vektorová vrstva Odvádění a čištění odpadních vod ORP Dohledatelný v rámci identifikace objektu v ma Dle zákona č 183/2006 Sb. (Stavební zákon) OGIS zpracovává v rámci průběžné aktualizace UAP 2016 Nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Elektronická komunikace 2016 Vektorová vrstva Sítě elektronická komunikace ORP Dohledatelný v rámci identifikace objektu v ma Dle zákona č 183/2006 Sb. (Stavební zákon) OGIS zpracovává v rámci průběžné aktualizace UAP 2016 Nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Veřejné osvětlení 2018 Vektorová vrstva Veřejné osvětlení, stav k 12.2.2018 ORP Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.     2017 Nástroj Legenda do M 1 : 500  
PODKLADOVÉ MAPY                      
Letecká ORP 2018 2018 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP TopGis, s.r.o. Ortofoto 2018 © TopGis, s.r.o., ve vlastnictví Města   2018 Nemá do M 1 : 500  
Letecká ORP 2017 2017 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP GEOREAL, spol. s.r.o. Ortofoto 2017 © GEOREAL, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2017 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2016 2016 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP TopGis, s.r.o. Ortofoto 2016 © TopGis, s.r.o., ve vlastnictví Města   2016 Nemá do M 1 : 500  
● Všeobecná 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání    2017 Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500  
● Černobílá mapa 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání  Úsek GIS provedl generalizaci 2017 Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500  
* VYSVĚTLIVKY K LEGENDĚ
Ve vrstvě Legendu lze v aplikaci zobrazit přímo v Seznamu vrstev rozklikáním na úroveň symbologie
Nástroj Legenda Legendu lze v aplikaci zobrazit v nástroji Legenda
Popisek Vrstva popisků - informaci nese samotný popisek 
Nástroj Metadata > PDF Legendu je dostupná v nástroji Metadata v příslušné sekci jako PDF soubor (především rastrová a podkladová data)