NÁZEV ROK VYDANÍ DRUH POPIS ROZSAH POSKYTOVATEL/ZPRACOVATEL AUTORSKÁ PRÁVA ZPRACOVANI/PUBLIKACE ROK ZPRACOVANÍ LEGENDA * ZOBRAZENÍ POZNÁMKA
VRSTVY                      
► Školská zařízení pro 1. stupeň ZŠ 2016 Vektorová vrstva Spádová škola podle OZV 1/2016 Město ÚL OMOŠ, oddělení GIS MmÚ   OGIS provedlo zavedení dat do GIS 2017 Nástroj Legenda do M 1 : 500  
Školské obvody pro 1. stupeň ZŠ (ulice) 2016 Vektorová vrstva Vymezení školských obvodů podle OZV 1/2016 Město ÚL OMOŠ, oddělení GIS MmÚ   OGIS provedlo zavedení dat do GIS 2017 Nástroj Legenda do M 1 : 500  
Školské obvody pro 1. stupeň ZŠ (katastrální obvody) 2016 Vektorová vrstva Vymezení školských obvodů podle OZV 1/2017 Město ÚL OMOŠ, oddělení GIS MmÚ   OGIS provedlo zavedení dat do GIS 2017 Nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Školská zařízení pro 2. stupeň ZŠ 2016 Vektorová vrstva Spádová škola podle OZV 1/2016 Město ÚL OMOŠ, oddělení GIS MmÚ   OGIS provedlo zavedení dat do GIS 2017 Nástroj Legenda do M 1 : 500  
Školské obvody pro 2. stupeň ZŠ (ulice) 2016 Vektorová vrstva Vymezení školských obvodů podle OZV 1/2016 Město ÚL OMOŠ, oddělení GIS MmÚ   OGIS provedlo zavedení dat do GIS 2017 Nástroj Legenda do M 1 : 500  
Školské obvody pro 2. stupeň ZŠ (katastrální obvody) 2016 Vektorová vrstva Vymezení školských obvodů podle OZV 1/2017 Město ÚL OMOŠ, oddělení GIS MmÚ   OGIS provedlo zavedení dat do GIS 2017 Nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Školská zařízení MŠ 2016 Vektorová vrstva Spádová škola podle OZV 2017 Město ÚL OMOŠ, oddělení GIS MmÚ   OGIS provedlo zavedení dat do GIS 2017 Nástroj Legenda do M 1 : 500  
Školské obvody MŠ (ulice) 2016 Vektorová vrstva Vymezení školských obvodů podle OZV 2017 Město ÚL OMOŠ, oddělení GIS MmÚ   OGIS provedlo zavedení dat do GIS 2017 Nástroj Legenda do M 1 : 500  
Školské obvody MŠ (katastrální obvody) 2017 Vektorová vrstva Vymezení školských obvodů podle OZV 2017 Město ÚL OMOŠ, oddělení GIS MmÚ   OGIS provedlo zavedení dat do GIS 2017 Nástroj Legenda do M 1 : 500  
PODKLADOVÉ MAPY                      
● Černobílá mapa 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání  Úsek GIS provedl generalizaci 2017 Záložka informace > PDF do M 1 : 500  
* VYSVĚTLIVKY K LEGENDĚ
ŠO 1 - Číslo školského obvodu