NÁZEV ROK VYDANÍ DRUH POPIS ROZSAH POSKYTOVATEL/ZPRACOVATEL AUTORSKÁ PRÁVA ZPRACOVANÍ/PUBLIKACE ROK ZPRACOVANÍ LEGENDA * ZOBRAZENÍ POZNÁMKA
HISTORICKÉ PLÁNY                      
▼ Historické plány centra Ústí nad Labem                      
► 1725, 1843, 1878, 18887, 1910, 1935, …. 1991 Rastrová vrstva Historické plány centra města Město ÚL  Geodézie s.p. (J. Vlk, F. Susa a kol.)   OGIS provedl georeferenci jednotlivých plánů 2017 V doprovodném textu* do M 1 : 500 Kešované vrstvy
PODKLADOVÉ MAPY                      
● Letecká ORP 2016 2016 Rastrová vrstva Rozlišení 12,5 cm/px ORP TopGis, s.r.o. Ortofoto 2016 © TopGis, s.r.o., ve vlastnictví Města   2016 Nemá do M 1 : 500  
                       
* Legenda je k dispozici pouze pro některé plány