NÁZEV ROK VYDANÍ DRUH POPIS ROZSAH POSKYTOVATEL/ZPRACOVATEL AUTORSKÁ PRÁVA ZPRACOVANÍ/PUBLIKACE ROK ZPRACOVANÍ LEGENDA  ZOBRAZENÍ POZNÁMKA
VRSTVY                      
▼ Turistika                      
► Muzea a sbírkové expozice 2018 Vektorová vrstva Sledovaný jev ÚAP - ostatní dostupné jevy ORP Oddělení GIS MmÚ   Oddělení GIS aktualizovalo v rámci terénního průzkumu září 2017 - březen 2018 2018   do M 1 : 500  
► Vyhlídková místa 2017 Vektorová vrstva Sledovaný jev ÚAP - místo vyhlídky ORP Oddělení GIS MmÚ   Oddělení GIS aktualizovalo v rámci terénního průzkumu srpen - září 2017 2017   do M 1 : 500  
  Informační tabule 2017 Vektorová vrstva Sledovaný jev ÚAP - ostatní dostupné jevy ORP Oddělení GIS MmÚ   Oddělení GIS aktualizovalo v rámci terénního průzkumu srpen - září 2017 2017   do M 1 : 500  
► Naučná stezka 2017 Vektorová vrstva Sledovaný jev ÚAP - stezka pro pěší ORP Oddělení GIS MmÚ   Oddělení GIS aktualizovalo v rámci terénního průzkumu srpen - září 2017 2017   do M 1 : 500  
► Trasy netušených krás 2017 Vektorová vrstva Sledovaný jev ÚAP - ostatní dostupné jevy ORP Oddělení GIS MmÚ   Oddělení GIS aktualizovalo v rámci terénního průzkumu srpen - září 2017 2017   do M 1 : 500  
▼ Identifikace                      
  Adresy 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018   do M 1 : 500  
► Ulice 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018   do M 1 : 500  
► Hranice obce 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018   do M 1 : 500  
PODKLADOVÉ MAPY                      
Letecká ORP 2018 2018 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP TopGis, s.r.o. Ortofoto 2018 © TopGis, s.r.o., ve vlastnictví Města   2018 Nemá do M 1 : 500  
Letecká ORP 2017 2017 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP GEOREAL, spol. s.r.o. Ortofoto 2017 © GEOREAL, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2017 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2016 2016 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP TopGis, s.r.o. Ortofoto 2016 © TopGis, s.r.o., ve vlastnictví Města   2016 Nemá do M 1 : 500
● Všeobecná  2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání  Oddělení GIS provedlo generalizaci 2017   do M 1 : 500
● Turistická 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání  Oddělení GIS provedlo generalizaci 2017   do M 1 : 500
● Černobílá mapa 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání  Oddělení GIS provedlo generalizaci 2017   do M 1 : 500