NÁZEV ROK VYDANÍ DRUH POPIS ROZSAH POSKYTOVATEL/ZPRACOVATEL AUTORSKÁ PRÁVA ZPRACOVANÍ/PUBLIKACE ROK ZPRACOVANÍ LEGENDA  ZOBRAZENÍ POZNÁMKA
VRSTVY                      
● Turistika                      
● Muzea a sbírkové expozice 2018 vektorová vrstva Sledovaný jev ÚAP - ostatní dostupné jevy ORP Oddělení GIS MmÚ   Oddělení GIS aktualizovalo v rámci terénního průzkumu září 2017 - březen 2018 2018   do M 1 : 500  
● Vyhlídková místa 2017 vektorová vrstva Sledovaný jev ÚAP - místo vyhlídky ORP Oddělení GIS MmÚ   Oddělení GIS aktualizovalo v rámci terénního průzkumu srpen - září 2017 2017   do M 1 : 500  
  Informační tabule 2017 vektorová vrstva Sledovaný jev ÚAP - ostatní dostupné jevy ORP Oddělení GIS MmÚ   Oddělení GIS aktualizovalo v rámci terénního průzkumu srpen - září 2017 2017   do M 1 : 500  
● Naučná stezka 2017 vektorová vrstva Sledovaný jev ÚAP - stezka pro pěší ORP Oddělení GIS MmÚ   Oddělení GIS aktualizovalo v rámci terénního průzkumu srpen - září 2017 2017   do M 1 : 500  
● Trasy netušených krás 2017 vektorová vrstva Sledovaný jev ÚAP - ostatní dostupné jevy ORP Oddělení GIS MmÚ   Oddělení GIS aktualizovalo v rámci terénního průzkumu srpen - září 2017 2017   do M 1 : 500  
● Identifikace                      
  Adresy 2018 vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018   do M 1 : 500  
● Ulice 2018 vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018   do M 1 : 500  
● Hranice obce 2018 vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018   do M 1 : 500  
PODKLADOVÉ MAPY                      
Letecká ORP 2017 2017 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP GEOREAL, spol. s.r.o. Ortofoto 2017 © GEOREAL, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2017   do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2016 2016 Rastrová vrstva rozlišení 12,5 cm/px ORP TopGis, s.r.o. Ortofoto 2016 © TopGis, s.r.o., ve vlastnictví Města   2016   do M 1 : 500
● Všeobecná  2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání  Oddělení GIS provedlo generalizaci 2017   do M 1 : 500
● Turistická 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání  Oddělení GIS provedlo generalizaci 2017   do M 1 : 500
● Černobílá mapa 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání  Oddělení GIS provedlo generalizaci 2017   do M 1 : 500