NÁZEV ROK VYDANÍ DRUH POPIS ROZSAH POSKYTOVATEL/ZPRACOVATEL AUTORSKÁ PRÁVA ZPRACOVANI/PUBLIKACE ROK ZPRACOVANÍ LEGENDA * ZOBRAZENÍ POZNÁMKA
VRSTVY                      
Adresy                      
► Adresy 2018 Vektorová vrstva Vrstva adresních bodů  ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Ulice 2018 Vektorová vrstva Liniová vrstva ulic  ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Google Street View 2014 Vektorová vrstva Vrstva objektů zobrazitelných v GoogleStreetView ORP Ing. Petr Kohoutek (město ÚL)   Úsek GIS aplikoval GoogleStreetView v roce 2015 do celého ORP 2014 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500 V této aplikaci vrstva nemá praktické využití. Využívá se v jiných aplikacích města. Je součástí mapové služby.
► Volební okrsek 2018 Vektorová vrstva Vrstva volebních okrsků ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
▼ Parkovací zóny 2017 Vektorová vrstva Parkovací zóny vymezené Nařízením Statutárního města Ústí nad Labem č. 3/2003  Město ÚL OGIS OIÚP MmÚ   Oddělení GIS provedlo mapování v terénu a následné zpracování dat 2016 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
Podkladové mapy                      
Letecká ORP 2018 2018 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP TopGis, s.r.o. Ortofoto 2018 © TopGis, s.r.o., ve vlastnictví Města   2018 Nemá do M 1 : 500  
Letecká ORP 2017 2017 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP GEOREAL, spol. s.r.o. Ortofoto 2017 © GEOREAL, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2017 Nemá do M 1 : 500  
● Všeobecná mapa 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání    2017 Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500  
● Černobílá mapa 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání  Úsek GIS provedl generalizaci 2017 Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500  
● Turistická mapa 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání    2017 Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500  
* VYSVĚTLIVKY K LEGENDĚ
Ve vrstvě Legendu lze v aplikaci zobrazit přímo v Seznamu vrstev rozklikáním na úroveň symbologie
Nástroj Legenda Legendu lze v aplikaci zobrazit v nástroji Legenda
Popisek Vrstva popisků - informaci nese samotný popisek 
Nástroj Metadata > PDF Legendu je dostupná v nástroji Metadata v příslušné sekci jako PDF soubor (především rastrová a podkladová data)