NÁZEV ROK VYDANÍ DRUH POPIS ROZSAH POSKYTOVATEL/ZPRACOVATEL AUTORSKÁ PRÁVA ZPRACOVANÍ/PUBLIKACE ROK ZPRACOVANÍ LEGENDA * ZOBRAZENÍ POZNÁMKA
VRSTVY                      
▼ Adresy                      
► Adresy 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
► Ulice 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
► Google Street View 2014 Vektorová vrstva   ORP Ing. Petr Kohoutek (město ÚL)   Úsek GIS aplikoval GoogleStreetView v roce 2015 do celého ORP 2014 Ve vrstvě do M 1 : 500  
► Volební okrsek 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
▼ Budovy                      
► Budovy 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
▼ Památková péče                      
► Nemovité kulturní památky 2017 Vektorová vrstva Sledovaný jev ÚAP ORP Národní památkový ústav, odd. památkové péče MmÚL     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Neevidované drobné památky 2016 Vektorová vrstva Sledovaný jev ÚAP ORP Oddělení památkové péče MmÚ     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Válečné hroby 2017 Vektorová vrstva Sledovaný jev ÚAP ORP Oddělení památkové péče MmÚ     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Místo významné události 2016 Vektorová vrstva Sledovaný jev ÚAP ORP Oddělení památkové péče MmÚ     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Významná stavební dominanta 2016 Vektorová vrstva Sledovaný jev ÚAP ORP Památkový ústav a odd. hlavního architekta      v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Historicky významná stavba 2016 Vektorová vrstva Sledovaný jev ÚAP ORP Památkový ústav a odd. hlavního architekta     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Architektonická cenná stavba 2016 Vektorová vrstva Sledovaný jev ÚAP ORP Památkový ústav a odd. hlavního architekta     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Městská památková zóna 2016 Vektorová vrstva Sledovaný jev ÚAP ORP Oddělení památkové péče MmÚ     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Vesnická památková rezervace 2016 Vektorová vrstva Sledovaný jev ÚAP ORP Oddělení památkové péče MmÚ     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Krajinná památková zóna 2016 Vektorová vrstva Sledovaný jev ÚAP ORP Oddělení památkové péče MmÚ     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Urbanistická hodnota 2016 Vektorová vrstva Sledovaný jev ÚAP ORP Odd. hlavního architekta a odd. územního plánování     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Region lidové architektury 2016 Vektorová vrstva Sledovaný jev ÚAP ORP Oddělení památkové péče MmÚ     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Arecheologické naleziště 2016 Vektorová vrstva Sledovaný jev ÚAP ORP Národní památkový ústav      v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
▼ Správní hranice                      
► Správní obvod ORP Ústí nad Labem 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Hranice obce 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Městské obvody - MmÚ - Statut 2012 Vektorová vrstva Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 město ÚL Statutární město Ústí nad Labem   Úsek GIS provedl vektorizaci dokumentace 2012 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Městské části - RÚIAN 2018 Vektorová vrstva   město ÚL ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Hranice katastrálních území 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Základní sídelní jednotka 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě  do M 1 : 500  
▼ Definiční body                      
▼ Katastr                      
► Popisky 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Popisek do M 1 : 500  
► Budovy 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Ve vrstvě  do M 1 : 500  
► Parcely 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Ve vrstvě  do M 1 : 500  
► Doplňky mapy 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Ve vrstvě  do M 1 : 500  
PODKLADOVÉ MAPY                      
Letecká ORP 2018 2018 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP TopGis, s.r.o. Ortofoto 2018 © TopGis, s.r.o., ve vlastnictví Města   2018 Nemá do M 1 : 500  
Letecká ORP 2017 2017 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP GEOREAL, spol. s.r.o. Ortofoto 2017 © GEOREAL, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2017 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2016 2016 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP TopGis, s.r.o. Ortofoto 2016 © TopGis, s.r.o., ve vlastnictví Města   2016 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2015 2015 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 25 cm/px ORP ČÚZK Ortofoto 2013 © ČÚZK, licenční ujednání    2016 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2014 2014 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP GEOREAL, s.r.o. Ortofoto 2014 © GEOREAL, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2014 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2013 2013 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 25 cm/px ORP ČÚZK Ortofoto 2013 © ČÚZK, licenční ujednání    2014 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2010 2010 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP GEODIS, spol. s.r.o. Ortofoto 2010 © GEODIS, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2010 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2006 2006 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 20 cm/px ORP GEODIS, spol. s.r.o. Ortofoto 2010 © GEODIS, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2007 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 1953-1954 1953 - 1954 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 50 cm/ px ORP CENIA Historická ortofotomapa © CENIA 2010 a © GEODIS BRNO, spol. s r.o.   2013 Nemá do M 1 : 500  
● Všeobecná 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání  Úsek GIS provedl generalizaci 2017 Nástroj Dokumenty > PDF do M 1 : 500  
● Černobílá mapa 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání  Úsek GIS provedl generalizaci 2017 Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 500  
● Turistická 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání  Úsek GIS provedl generalizaci 2017 Nástroj Dokumenty > PDF do M 1 : 500  
● ÚP - Koordinační výkres 2011 Vektorová vrstva Územní plán města Ústí nad Labem Město ÚL Statutární město Ústí nad Labem   Odbor rozvoje města MmÚ 2011 Nástroj Metadata > PDF do M 1 : 1000 Stejná data jako v sekci Vrstvy využitá jako podkladová mapa
● Císařské otisky 1842 1842 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK Císařské otisky 1842 © ČÚZK, licenční ujednání  Úsek GIS provedl digitalizaci a rektifikaci 2014 Nástroj Dokumenty > PDF do M 1 : 2000  
* VYSVĚTLIVKY K LEGENDĚ
Ve vrstvě Legendu lze v aplikaci zobrazit přímo v Seznamu vrstev rozklikáním na úroveň symbologie
Nástroj Legenda Legendu lze v aplikaci zobrazit v nástroji Legenda
Popisek Vrstva popisků - informaci nese samotný popisek 
Nástroj Metadata > PDF Legendu je dostupná v nástroji Metadata v příslušné sekci jako PDF soubor (především rastrová a podkladová data)