NÁZEV ROK VYDANÍ DRUH POPIS ROZSAH POSKYTOVATEL/ZPRACOVATEL AUTORSKÁ PRÁVA ZPRACOVANI/PUBLIKACE ROK ZPRACOVANÍ LEGENDA * ZOBRAZENÍ POZNÁMKA
VRSTVY                      
▼ Správní hranice                      
► Správní obvod ORP Ústí nad Labem 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Hranice obce 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Městské obvody - MmÚ - Statut 2012 Vektorová vrstva Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 město ÚL Statutární město Ústí nad Labem   Oddělení GIS provedlo vektorizaci dokumentace 2012 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Městské části - RÚIAN 2018 Vektorová vrstva   město ÚL ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Hranice katastrálních území 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Základní sídelní jednotka 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
▼ Odpadové hospodářství                      
► Sběrný dvůr 2011 Vektorová vrstva   město ÚL Odbor investic a územního plánování MmÚ      2011 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Spalovna 2016 Vektorová vrstva   ORP Průzkum území - oddělení GIS     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Skládka 2016 Vektorová vrstva   ORP Průzkum území - oddělení GIS     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Skládka (plochy) 2016 Vektorová vrstva   ORP Průzkum území - oddělení GIS     v rámci ÚAP Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Svoz nebezpečného odpadu 2018 Vektorová vrstva Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu dle ulic město ÚL Odbor životního prostředí MmÚ   Oddělení GIS provedlo vektorizaci dokumentace (+ následné aktualizace) pololetní aktualizace Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Kontejner na papír 2018 Vektorová vrstva Sběr a svoz papíru a papírových obalů město ÚL Odbor životního prostředí MmÚ   Oddělení GIS provedlo vektorizaci dokumentace (+ následné aktualizace) měsíční aktualizace Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Kontejner na plast 2018 Vektorová vrstva Sběr a svoz plastů, plastových obalů a nápojových kartonů město ÚL Odbor životního prostředí MmÚ   Oddělení GIS provedlo vektorizaci dokumentace (+ následné aktualizace) měsíční aktualizace Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Kontejner na sklo 2018 Vektorová vrstva Sběr a svoz skla a skleněných obalů město ÚL Odbor životního prostředí MmÚ   Oddělení GIS provedlo vektorizaci dokumentace (+ následné aktualizace) měsíční aktualizace Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Kontejner na elektroodpad 2018 Vektorová vrstva Místa sběru elektroodpadu město ÚL Odbor životního prostředí MmÚ   Oddělení GIS provedlo vektorizaci dokumentace (+ následné aktualizace) měsíční aktualizace Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Kontejner na bioodpad 2018 Vektorová vrstva Místa sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu město ÚL Odbor životního prostředí MmÚ   Oddělení GIS provedlo vektorizaci dokumentace (+ následné aktualizace) měsíční aktualizace Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Kontejner na textil a obuv  2018 Vektorová vrstva Místa sběru odpadního textilu a obuvi město ÚL Odbor životního prostředí MmÚ   Oddělení GIS provedlo vektorizaci dokumentace (+ následné aktualizace) měsíční aktualizace Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Svoz objemného odpadu 2018 Vektorová vrstva Svoz objemného odpadu dle ulic město ÚL Odbor životního prostředí MmÚ   Oddělení GIS provedlo vektorizaci dokumentace (+ následné aktualizace) pololetní aktualizace Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Svoz odpadu ze zeleně 2018 Vektorová vrstva Svoz odpadu ze zeleně ve vacích dle částí města město ÚL Odbor životního prostředí MmÚ   Oddělení GIS provedlo vektorizaci dokumentace (+ následné aktualizace) pololetní aktualizace Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
▼ Budovy                       
► Budovy ISKN 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
► Stavební objekt RÚIAN 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
▼ Adresy                      
► Adresy 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
► Ulice 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
► Google Street View 2014 Vektorová vrstva   ORP Ing. Petr Kohoutek (město ÚL)   Oddělení GIS aplikovalo GoogleStreetView v roce 2015 do celého ORP 2014 Ve vrstvě do M 1 : 500  
► Volební okrsek 2018 Vektorová vrstva     ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
► Parcely 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
▼ Katastr                      
► Popisky 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Popisek do M 1 : 500  
► Doplňky mapy 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
PODKLADOVÉ MAPY                      
Letecká ORP 2018 2018 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP TopGis, s.r.o. Ortofoto 2018 © TopGis, s.r.o., ve vlastnictví Města   2018 Nemá do M 1 : 500  
Letecká ORP 2017 2017 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP GEOREAL, spol. s.r.o. Ortofoto 2017 © GEOREAL, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2017 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2016 2016 Rastrová vrstva Ortofotomapa; rozlišení 12,5 cm/px ORP TopGis, s.r.o. Ortofoto 2016 © TopGis, s.r.o., ve vlastnictví Města   2016 Nemá do M 1 : 500  
● Všeobecná 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání    2017 Nástroj Dokumenty > PDF do M 1 : 500  
● Černobílá mapa 2017 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání  Úsek GIS provedl generalizaci 2017 Nástroj Dokumenty > PDF do M 1 : 500  
* VYSVĚTLIVKY K LEGENDĚ
Ve vrstvě Legendu lze v aplikaci zobrazit přímo v Seznamu vrstev rozklikáním na úroveň symbologie
Nástroj Legenda Legendu lze v aplikaci zobrazit v nástroji Legenda
Popisek Vrstva popisků - informaci nese samotný popisek 
Nástroj Metadata > PDF Legenda je dostupná v nástroji Metadata v příslušné sekci jako PDF soubor (především rastrová a podkladová data)