NÁZEV ROK VYDANÍ DRUH POPIS ROZSAH POSKYTOVATEL/ZPRACOVATEL AUTORSKÁ PRÁVA ZPRACOVANÍ/PUBLIKACE ROK ZPRACOVANÍ LEGENDA * ZOBRAZENÍ POZNÁMKA
VRSTVY                      
▼ Adresy                      
► Adresy 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
► Ulice 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
► Google Street View 2014 Vektorová vrstva   ORP Ing. Petr Kohoutek (město ÚL)   Úsek GIS aplikoval GoogleStreetView v roce 2015 do celého ORP 2014 Ve vrstvě do M 1 : 500  
► Volební okrsek 2018 Vektorová vrstva     ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
► Parcely 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK     2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
▼ Historie                      
► Ústecká uličnice 1998 Vektorová vrstva Dokumentace Ústecká uličnice  město ÚL Ivan Grisa, vydalo Statutární město ÚL   Úsek GIS provedl vektorizaci dokumentace 2014 Ve vrstvě M 1 : 5000 - 1 : 500 Vrstva má pouze informativní charakter
► Historická jádra obcí 1842 Vektorová vrstva   ORP Odbor rozvoje města MmÚ    Úsek GIS provedl vektorizaci na podkladu císařských otsiků a aktuální katastrální mapy 2015 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500 Vrstva má pouze informativní charakter
▼ Správní hranice                      
► Hranice obce 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Správní obvod ORP Ústí nad Labem 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Městské obvody - MmÚ - Statut 2012 Vektorová vrstva Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 město ÚL Odbor rozvoje města MmÚ    Úsek GIS provedl vektorizaci dokumentace 2012 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Městské části - RÚIAN 2018 Vektorová vrstva   město ÚL ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Hranice katastrálních území 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Základní sídelní jednotka 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě do M 1 : 500  
▼ Katastr                      
► Hranice katastrálních území 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK - RÚIAN     2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
► Popisky 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Popisek do M 1 : 500  
► Budovy 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Ve vrstvě  do M 1 : 500  
► Doplňky mapy 2018 Vektorová vrstva   ORP ČÚZK Katastrální mapa © ČÚZK, licenční ujednání   2018 Ve vrstvě / nástroj Legenda do M 1 : 500  
▼ Historické dokumenty ÚnL                      
► Urbanistická studie Sluneční pláň 1988 Rastrová vrstva   část města ÚL Krajský projektový ústav - Atelier 40 Úsek GIS provedl digitalizaci a rektifikaci   2015 Nemá do M 1 : 500  
► Urbanistická studie Severní Terasa 1998 Rastrová vrstva   část města ÚL ARCH PROJEKT s.r.o. Úsek GIS provedl digitalizaci a rektifikaci   2015 Nemá do M 1 : 500  
► Urbanistická studie Králová Výšina 1989 Rastrová vrstva   část města ÚL Útvar hlavního architekta města Ústí nad Labem Úsek GIS provedl digitalizaci a rektifikaci   2015 Nemá do M 1 : 500  
► Vývoj centra města Ústí nad Labem v dobových mapách  1991 Rastrová vrstva   centrum města   Úsek GIS provedl digitalizaci a rektifikaci   2015 Nemá do M 1 : 500 V nástroji Dokumenty k dispozici PDF
PODKLADOVÉ MAPY                      
● Letecká ORP 2016 2016 Rastrová vrstva rozlišení 12,5 cm/px ORP TopGis, s.r.o. Ortofoto 2016 © TopGis, s.r.o., ve vlastnictví Města   2016 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2015 2015 Rastrová vrstva rozlišení 25 cm/px ORP ČÚZK Ortofoto 2013 © ČÚZK, licenční ujednání    2016 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2014 2014 Rastrová vrstva rozlišení 12,5 cm/px ORP GEOREAL, s.r.o. Ortofoto 2014 © GEOREAL, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2014 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2013 2013 Rastrová vrstva rozlišení 25 cm/px ORP ČÚZK Ortofoto 2013 © ČÚZK, licenční ujednání    2014 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2012 2010 Rastrová vrstva rozlišení 12,5 cm/px město ÚL GEOREAL, s.r.o.     2010 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ORP 2006 2006 Rastrová vrstva rozlišení 20 cm/px ORP GEODIS, s.r.o. Ortofoto 2010 © GEODIS, spol. s r.o., ve vlastnictví Města   2007 Nemá do M 1 : 500  
● Letecká ÚnL 1996 1996 Rastrová vrstva rozlišení 25 cm/px město ÚL ARCGUS GEO Úsek GIS provedl rektifikaci   2014 Nemá do M 1 : 1000  
● Letecká ÚnL 1987 1987 Rastrová vrstva rozlišení cca 50 cm/px část města ÚL Geodézie, s.p. Úsek GIS provedl digitalizaci a rektifikaci   2015 Nemá do M 1 : 2000  
● Letecká ÚnL 1953-1954 1953 - 1954 Rastrová vrstva rozlišení 50 cm/ px ORP CENIA Historická ortofotomapa © CENIA 2010 a © GEODIS BRNO, spol. s r.o.   2013 Nemá do M 1 : 500  
● Územní plán ÚnL 1996 - návrh 1996 Rastrová vrstva Hlavní výkres - návrh město ÚL Odbor rozvoje města MmÚ  Úsek GIS provedl digitalizaci a rektifikaci   2011 Nástroj Dokumenty > PDF do M 1 : 500  
● Územní plán ÚnL 1974 1974 Rastrová vrstva Základní urbanistický výkres město ÚL Odbor rozvoje města MmÚ  Úsek GIS provedl digitalizaci a rektifikaci   2014 Nástroj Dokumenty > PDF do M 1 : 2000  
● Státní mapa odvozená 1:5000 (1950) 1951 - 1954 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK Úsek GIS provedl digitalizaci a rektifikaci   2015 Nástroj Dokumenty > PDF do M 1 : 1000  
● III.Vojenské mapování  (1869 - 1885) 1869 - 1885 Rastrová vrstva   ORP CENIA WMS     2014 Nástroj Dokumenty > PDF do M 1 : 500  
● II.Vojenské mapování (1806-1869) 1806 - 1869 Rastrová vrstva   ORP CENIA WMS     2014 nemá do M 1 : 500  
● Císařské otisky 1842 1842 Rastrová vrstva   ORP ČÚZK ZABAGED® © ČÚZK, licenční ujednání  Úsek GIS provedl digitalizaci a rektifikaci 2014 Nástroj Dokumenty > PDF do M 1 : 2000  
                       
* VYSVĚTLIVKY K LEGENDĚ                    
Ve vrstvě Legendu lze v aplikaci zobrazit přímo v Seznamu vrstev rozklikáním na úroveň symbologie              
Nástroj Legenda Legendu lze v aplikaci zobrazit v nástroji Legenda              
Popisek Vrstva popisků - informaci nese samotný popisek 
Nástroj Dokumenty > PDF Legendu je dostupná v nástroji Dokumenty v příslušné sekci jako PDF soubor (především rastrová a podkladová data)